Πρωτεύουσες καρτέλες

Squeezy Donkey

Squeezy the Donkey is super excited to greet baby with his amazing surprise ears! Perfect to play together with little ones, just squeeze his tummy to POP up his adorable ears to say hello. Baby will love his surprise ears, happy smile and engaging eyes. Squeezy also features ‘clip clop’ and crinkle hooves to trot him all about. Squeezy has a velvety tail, textured ears, and satin ribbons for baby to touch and explore. The Lamaze clip lets you hook Squeezy to strollers, carriers and diaper bags to take him along for on-the-go fun.

23,09 €
χωρίς ΦΠΑ: 
18.62 €
Κατάλληλο για: 

Επίσης μπορεί να σας αρέσει