Πρωτεύουσες καρτέλες

Spider in Socks

Spider in Socks from Lamaze is a spider that’s full of surprises. He loves to hang down on his rope from his clever multi-purpose clip you can hook anywhere – on cribs, car seats and strollers – everywhere your baby goes. Pull down on the spider’s knobbly teething ring at the other end and stretch out the web he dangles from. Let go and you’ll hear friendly chimes as he inches upwards, shimmying and shaking as he goes, wiggling every one of his legs!

15,82 €
χωρίς ΦΠΑ: 
12.76 €
Κατάλληλο για: 

Επίσης μπορεί να σας αρέσει