Πρωτεύουσες καρτέλες

Shiver the Sharpei

Pull the rings to make the puppy shiver. Surprise patterns when you stretch shiver out. Crinkly ears and feet. Attached Lamaze link makes this perfect for on the go. Premium fabrics.

23,19 €
χωρίς ΦΠΑ: 
18.70 €
Κατάλληλο για: 

Επίσης μπορεί να σας αρέσει